10 Mayıs 2023 - Çarşamba

Oyun Hakkı

Çocuklar hepimizin kıymetlisi, geleceğimizin teminatı ve önceliğimizdir.

Onların sağlıklı şartlarda büyüyebilmeleri, temel ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri kadar çocuk gelişiminde yeri çok önemli olan oyun ve eğlenceye ulaşma imkanlarını garanti altına almak da bir o kadar değerlidir. Tam da bu yüzden Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde oyun hakkına yer verilmiştir.

Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. (Madde 31)

Parkta Oynayan Çocuk
Parkta Oynayan Çocuk

Çocuklarımıza tahsis etmek zorunda olduğumuz oyun hakkı, her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve kendisini ifade etme yeteneğini kazanması için gereklidir. Hayal güçlerini geliştiren, farklı deneyimler yaşama fırsatı sunan oyunlar, aynı zamanda çocukların kendilerini keşfetmelerine, yaratıcı olmalarına ve sorun çözebilme yeteneği geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle  çocukların oyun hakkı sağlıklı bir yetişkin olabilmeleri için temel bir ihtiyaçtır.

Çocuklar için oyun hamuru hazırlayanlar
Çocuklar için oyun hamuru hazırlayanlar

Dünya genelinde ne yazık ki birçok çocuk, yoksulluk, savaş, doğal afetler ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle oyun oynayabilecekleri güvenli alanlardan yoksun kalıyor. Bunun sonucunda da sağlıklı gelişme imkanı bulamayan çocuklar mutsuz ve huzursuz olabiliyor, bu sürecin etkileri yetişkinlikleri boyunca da devam edebiliyor.

Erkek Çocuk ve Kız Çocuk
Erkek Çocuk ve Kız Çocuk

Tam da bunun önüne geçmek, çocukların oyun hakkını savunmak için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesi yazılmıştır. Çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve korumak için birçok farklı hükümleri olan sözleşmenin altını çizerek bizlere hatırlattığı sorumluluklarımızdan biri de çocukların oyun oynama, oyuna erişme ve oyuncaklarıyla güvenli bir alanda oynayabilme hakkının sağlanmasıdır.

Oyun Oynayalım mı? Yazılı Bir Bez Çanta - Çocuklar için hazırlanıyor
Oyun Oynayalım mı? Yazılı Bir Bez Çanta - Çocuklar için hazırlanıyor

Çocuklarının oyun hakkını korumak sadece devletlerin sorumluluğunda değildir. Toplum olarak da çocukların oyun hakkını korumak, bunun uğraşını vermek, oyuncak temini için çaba harcamak veya oyun oynayabilecekleri güvenli alanları sağlayabilmek gibi görevler üstelenebiliriz. Bu konuda yapılacak şeylerden biri de bizim 6 Şubat depremi mağduru çocuklar için yaptığımız Oyuna İhtiyaç Var kampanyası gibi oyuncak kampanyası düzenlemek olabilir.

Unutulmamalıdır ki tüm çocukların temel haklarından olan oyun hakkı her zaman, her yerde korunmalıdır. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve kendilerini ifade edebilen bireyler olabilmesi için oyun hakkını bilinir kılmalı, çocukların haklarını korumak için bireyler ve kurumlar olarak ortak bir çaba içine girmeliyiz. Çocukların hayatında küçük bir tebessüm olabilmek, daha çok çocuğun kalbine dokunarak onlara sağlıklı ve mutlu bir gelecek sunabilmeliyiz.

Bu yazı, Pozy gönüllüsü Kübra Aslanhan tarafından yazılmıştır. 🌿